திருச்சூர் நீட் அகாடமி

10+2 முடித்த மாணவர்களுக்கு, NEET மற்றும் JEE ரிப்பீட்டர் வகுப்புகள் செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. கேரளாவைச் சேர்ந்த சிறந்த கல்வி பயிற்சியாளர்களை கொண்டு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது .மாணவர் மற்றும் மாணவிகளுக்கு விடுதி வசதி உள்ளது.

Thrissur NEET Academy

———————————————————————– NEET and JEE 2023 Repeaters Course for 10+2 Completed Classes starts on September 14th ———————————————————————– NEET and JEE 2023 Weekend Course for 10+2 ongoing Classes starts on September 14th - Fees Rs. 55,000/- (CRASH Course included). ———————————————————————– NEET and JEE 2023 Weekend Course for 10+1 ongoing Classes starts on September 14th - Fees Rs. 35,000/-. ———————————————————————– 8th, 9th and 10th ongoing Students Foundation Course for NEET and JEE - Classes starts on September 14th. ———————————————————————– Discounts available based Merit. ———————————————————————– All our Faculty members are pro-efficient Teachers from Various areas of Kerala and they handle Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology classes. ———————————————————————– Hostel Facility available for Boys and Girls. Homely food provided three times a day. Night Class is from 7:00 PM to 10:00 PM everyday.

Thrissur NEET Academy

———————————————————————– NEET and JEE Crash Programme ———————————————————————– (For 10+2 Completed Students) Coaching based on 10+1 & 10+2 NCERT Syllabus. MCQ based on NEET and JEE syllabus. Timing: 9:00 AM to 5:00 PM and 07:00 PM to 10:00 PM – All days. After Board Exam till NEET or JEE Exam NEET and JEE ———————————————————————–NEET and JEE Repeaters Programme ———————————————————————– (For 10+2 Passed Students) Coaching based on 10+1 & 10+2 NCERT Syllabus. MCQ based on NEET and JEE syllabus. Timing: 09:00 AM to 5:00 PM and 07:00 PM to 10:00 PM – 6 days in a week. Includes Crash Programme. Till NEET or JEE Exam NEET and JEE ———————————————————————– NEET and JEE Evening/Weekend Programme ———————————————————————– (For 10+1 and 10+2 Students) Coaching based on 10+1 & 10+2 NCERT Syllabus. MCQ based on NEET and JEE syllabus. Timing: 09:00 AM to 5:00 PM and 07:00 PM to 10:00 PM – Weekends till Board Exam then All days. Includes Crash Programme. Till NEET or JEE Exam ———————————————————————–

BEST NEET COACHING CENTER IN TIRUNELVELI

NEET and JEE 2023 Repeaters Course for 10+2 Completed Students. Classes starts on July 10th

BEST NEET COACHING CENTER IN TIRUNELVELI

TIRUNELVELI

Thrissur NEET Academy, Sundarri Complex, Near New Bus Stand Vasanth Nagar, Tirunelveli, 627005. Ph: 046248 20552, 62355 55100, 93874 15757.

BOYS AND GIRLS HOSTEL

Hostel Facility available for Boys and Girls. Homely food provided three times a day. Night Class is from 7:00 PM to 10:00 PM everyday.

FACULTY FROM KERALA

All our Faculty members are pro-efficient Teachers from Various areas of Kerala and they handle Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology classes.

NEET and JEE 2023 Repeaters Course for 10+2 Completed Classes starts on September 14th - Fees Rs. 85,000/-

Discounts available based Merit. Expert Faculty from Kerala. Hostel Facility available for Boys and Girls.